Hären Spilldag 1 an Mixte Spilldag 1

bei den Hären ass den éischte Spilldag eriwwer mat der Tabell am Anhang.

Der Final Tabell a Resultater vum 1ste Mixte-Spilldag sinn och online

Häeren_Hinronn_Tabelle_18-19

Häeren_Hinronn_Resultater_18-19

Mixte_Spilldag1_Tabelle_18-19

Mixte_Spilldag1_Resultater_18-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.