Agenda

Agenda 2019-2020

Hären:

             28.03.2020 zu Alzeng

Mixte:

            xx.xx.xxxx

Dammen:

             13.2.2020 Coupe zu Kolmer vs Bettenduerf 19h30 Opwiermen 20h00 Match

             16.05.2020 zu Useldeng

             xx.xx.xxxx

Past:

14.11.2019 Mixte-Coupe zu Kolmer vs Useldéng (20h00 Opwiermen, 20h30 Match)
16.11.2019 Mixte zu Bettenduerf
14.12.2019 Damen zu Ëlwen4.12.2019 zu Alzeng Coupe
12.12.2019 Häre-Coupe zu Kolmer vs Nordstad (20h00 Opwiermen, 20h30 Match)
08.02.2020 Hären zu Useldeng
01.02.2020 Mixte zu Alzeng

Agenda 2018-2019

11.Mee: Mixtechampionat Spilldag 3 zu Useldeng
2.Februar: Mixtechampionat Spilldag 2 um Holleschbierg
6. Februar: Härecoupe zu Bettenduerf, Opwiermen +/- 19h45,Match um 20h30
7. März: Mixte Coupe zu Kolmer vs Nordstad2, 19h30 Hal op, 20h15 Match
16.März: Häerechampionat um Holleschbierg
6.Abrëll: Dammechampionat Spilldag 2 zu Elwen

10.November: Dammechampionat zu Elwen
17.November: Mixtechampionat zu Bettenduerf
8.Dezember: Häerechampionat zu Useldeng
12. Dezember: Kolmer päift de Coupematch Bettenduerf - useldéng zu Bdurf - 20h30 Match
13. Dezember: Coupematch Mixte vs Alzéng zu Kolmer - 19h45 Opwiermen

Agenda 2017-2018

 
9.06.18 Härechamp zu Bettenduerf @14h00
16.06.18 Coupe Finallen zu Bettenduerf
15.04.18 Kolmer päift zu Bettenduerf vs Nordstad Match 20h30
12.05.18 Damen-Championat @Useldeng PLANG: Dammen_2017-2018_Spillplang Spilldag 3
18.04.18 Mixte-Coupe @Useldéng Match 20h30
21.04.18 Mixte-Championat @Useldeng <Plang>
24.03.18 Häere-Championat @Holleschbierg Hären_2017-2018_Spillplang Spilldag 1
28.03.17 Häere-Coup @Useldéng Match 20h30
10.03.17 Damen-Championat @Elwen PLANG: Dammen_2017-2018_Spillplang Spilldag 2
15.03.17 Damen-Coupe zu Kolmer vs Useldéng Match 20h00
18.11.17 Mixte-Championat @Bettenduerf
25.11.17 Damen-Championat @Elwen
30.11.17 Dame-Coupe @Kolmer vs Nordstad. Opwiermen 19h45
06.12.17 Mixte-Coupe @Nordstad. Opwiermen 19h30
07.12.17 Häeren-Coupe @Kolmer vs Nordstad. Opwiermen 19h45
13.12.17 Kolmer päift zu Useldéng vs Elwen-Match 20h30
24.02.18 Mixte-Championat @Holleschbierg