Indiaca-Reegelen

Download here the Basic Indiaca Rules:

http://www.indiaca-iia.com/wp-content/uploads/2017/10/BIR2018.pdf

Download here the Official Indiaca Rules:

http://www.indiaca-iia.com/wp-content/uploads/2017/10/OIR2018.pdf

An hei déi Reegelen déi 2018 dobäi komm sinn…